isMobile() || $detect->isTablet(); //|| ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '82.139.13.157') ; if ($mobilny) { header("Cache-control: public"); header("Pragma: public"); header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s \G\M\T', time() + 3600)); header("Content-type: application/xhtml+xml; charset=utf-8"); } $baza = new CBaza(); $baza->connect($db_host, $db_user_admin, $db_pass_admin, $db_db); //echo mysql_error() ; class PageController extends Smarty { function begin() { $this->template_dir = 'engine/szablony2'; $this->compile_dir = 'engine/szablony_c'; $this->plugins_dir[] = 'engine/wtyczki'; $this->cache_dir = 'engine/cache'; } } function mod_rewrite($str) { $trans = array( 'Ą' => 'A', 'ą' => 'a', 'Ó' => 'O', 'ó' => 'o', 'Ę' => 'E', 'ę' => 'e', 'Ś' => 'S', 'ś' => 's', 'Ł' => 'L', 'ł' => 'l', 'Ń' => 'N', 'ń' => 'n', 'Ż' => 'z', 'ż' => 'z', 'Ź' => 'Z', 'ź' => 'z', 'Ć' => 'C', 'ć' => 'c' ); $str = strtr($str, $trans); $new_string = preg_replace("/[^a-zA-Z0-9\s]/", "_", $str); $new_string = str_replace(' ', '_', $new_string); return $new_string; } if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/index.php') { header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header("Location: ".site_path); exit(); } function css_sprites($txt) { $tab = array('ś'); $tab2 = array('s'); return str_replace($tab, $tab2, $txt); } function round_str($str) { $wynik = round($str, 1); if (ceil($wynik) == $wynik) $wynik = $wynik . '.0'; return $wynik; //round( $str, 1 ) ; } $page_header = new CHeader(); /* 1.Title : Ranking prezentujący opinie i oceny o gastronomii - restauracje i pizzerie na maxa. 2.Metatag "description" Najlepsze restauracje i pizzerie z całej polski. Oceniaj je w rankingu i wybierz ulubioną. Najlepsza pizzeria w Słupsk, Zakopane, Koszalin, Kołobrzeg i wielu innych czeka. 3.meta tag "keywords" pizzerie, restauracje, pizza, pizzeria, opinie, catering, kuchnia chińska, najlepsze, sushi, Gdańsk, Trójmiasto, Słupsk, Zakopane */ if (!empty($_COOKIE['info_ok'])) { setcookie('info_ok', 1, time() + 2678400); } $page_header->setKeywords('pizzerie, restauracje, pizza, opinie, catering, kuchnia chińska, najlepsze, sushi, Gdańsk, Trójmiasto'); $page_header->setDescription('Najlepsze restauracje i pizzerie z całej polski. Oceniaj je w rankingu i wybierz ulubioną. Najlepsza pizzeria w Słupsk, Zakopane, Koszalin, Kołobrzeg i wielu innych czeka. '); $tpl = new PageController; $tpl->begin(); $tpl->register_modifier('css_sprites', 'css_sprites'); $tpl->register_modifier('round', 'round_str'); $tpl->assign( 'site_path', site_path); $tab = unserialize($_COOKIE['schowek']); $tpl->assign('schowek_liczba', count($tab)); include( "modules/routing.php" ); $tpl->assign('title', 'Gdzie-jesc.pl'); $tpl->assign('site_path', site_path); $akcja = $_GET['akcja']; if (empty($akcja)) { $host = $_SERVER['HTTP_HOST']; if ($host != host && $host != whost) { $lokal_alias = str_replace('.'.host, '', $host); $lokal_alias = str_replace('www.', '', $lokal_alias); $akcja = 'lokal'; } } if (empty($akcja)) { include( "modules/glowna.php" ); } else { $mod = array('art', 'miasta', 'ranking', 'loguj', 'dodaj', 'lokal', 'linki', 'txt', 'lista', 'opinia', 'opinie', 'menu', 'woj', 'news', 'haslo', 'przypisanie', 'profile', 'aktywuj_lokal', 'edytuj_lokal', 'aktywacja', 'rejestracja', 'profil_meta', 'imprezy', 'dodaj_impreze', 'tablica', 'dodaj_lokal', 'profil', 'dodaj_komentarz', 'artykuly', 'zapomniane_haslo', 'gotowe', 'facebook'); if (in_array($akcja, $mod)) { include( "modules/" . $akcja . '.php' ); } } global $baza, $prefix ; if( !empty( $_SESSION['user_id'] )) { $baza->query( "select unick from userzy where id = '".$_SESSION['user_id']."'" ) ; $row = $baza->get_array() ; $tpl->assign( 'logowanie_nick', $row['unick'] ) ; } $page_header->putHeader($tpl); if ($page_header->poscount() > 1) { $tpl->assign('polozenie', $page_header->getpos()); $tpl->assign('polozenie_on', 1); } if ($mobilny == true) { echo $tpl->fetch('header_mobile.tpl'); echo $tpl->fetch('index_mobile.tpl'); } else { echo $tpl->fetch('header.tpl'); echo $tpl->fetch('index.tpl'); } ob_end_flush(); ?>