Regulamin

gdzie-jesc.pl to portal internetowy prezentujący restauracje oraz lokale gastronomiczne z całej Polski. Serwis ma za zadanie pomagać w wyborze lokalu, w którym mozna dobrze zjeść, świetnie się pobawić, zorganizować imprezę, spotkanie biznesowe czy też wyprawić wesele. Dzięki prostej, intuicyjnej wyszukiwarce można szybko dotrzeć do lokali w całej Polsce i zasmakować wspaniałej kuchni świata restauracji.

 

Regulamin portalu gdzie-jesc.pl (zwanego dalej Regulaminem)

 

1.Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają: Gdzie-jesc.pl (zwany dalej ?Portalem?)portal internetowy prezentujący informacje o restauracjach, kawiarniach, klubach, pubach, pizzeriach oraz innych lokalach gatronomicznych (zwanych dalej ?lokalami?) umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie restauracji i lokali według nazwy, typu lub obszaru działalności restaurator ? osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą związaną z branżą gastronomiczną, wykorzystująca Wortal do reklamowania swojej restauracji czy lokalu gatronomicznego gość ? każda osoba, która korzysta z portalu zyskuje mozliwość czytania materiałów zamieszczonych w portalu, przeglądanie i wyszukiwanie lokali w oparciu o m.in. następujące kryteria: lokalizacja, typ lokalu, rodzaj serwowanej kuchni i menu, możliwość rezerwacji stolika. Przedmiotem działalności wortalu Gdzie-jesc.pl jest prezentowanie informacji o lokalu.

 

2. Dokonywanie wpisów lokali na stronach portalu gdzie-jesc.pl realizowane jest w ramach umowy z Resteuratorem (dalej"Umowa") i jest odpłatne. Gdzie-jesc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat. Zmiany nie będą dotyczyły wpisów już wykupionych.

 

3. Gdzie-jesc.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania o swoich zamiarach. gdzie-jesc.pl dołoży nalezytej staranności aby zapewnić poprawność działania Portalu.

 

4. Zamieszczanie opinii w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. kontaktując się z Gdzie-jesc.pl

 

5. Użytkownik dodając opinię w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej lub całkowite jej odrzucenie. Gdzie-jesc.pl zastrzega sobie prawo do nie podawania przyczyny zmiany lub usunięcia opinii w serwisie.

 

6. Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu za które Gdzie-jesc.pl nie ponosi odpowiedzialności.

 

7. Każdy gość Serwisu automatycznie poprzez fakt , korzystania z serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian.

 

8. Zabrania się posługiwania się w treści informacji, materiałów, komentarzy, ocen etc. umieszczanych w Serwisie treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz umieszczania linków do innych stron.

 

9.Restaurator nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników serwisu ani usunięcia lokalu z serwisu zawierającego podstawowe informacje o lokalu.

 

Postanowienia końcowe

10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Restauratora, jak i gości serwis. Jednocześnie Redakcja podejmować będzie kroki zmierzające do niezamieszczania/usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o lokalach.

 

11. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Serwisu wyrażają nieodpłatnie zgodę na tłumaczenie na języki obce, utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, a tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności.

 

12. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: kontakt@gdzie-jesc.pl


{l